کاربر مهمان خوش آمدید

درباره ما

 لینکها مرتبط:

 

 


بسمه تعالی

 

 اساسنامه انجمن صنفي کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان

 

 (آخرین تغییرات در 1400/12/05)

 

 

 

فصل اول  کليات

 

ماده1-در اجراي ماده (131) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي راهنمایان جهانگردی که خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز مي باشد و با هدف متشکل نمودن امور راهنمایان و ارتقاء سطح خدمات آنها و به منظور پیشبرد امور گردشگری.

 

 

 

ماده2- نام انجمن صنفي کارگري راهنمايان گردشگری استان اصفهان مي باشد.

 

 

 

ماده3- مرکز اصلي و حوزه فعالیت: مرکز اصلي و حوزه فعالیت اصفهان می باشد.

 

 آدرس مرکز اصلی: میدان امام، جنب عمارت عالی قاپو

 

تبصره- هر زمان که ايجاب نمايد هيئت مديره مي تواند اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را تغيير و مراتب را ضمن انتشار در روزنامه به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعي برساند.

 

 

 

ماده4- عضويت در انجمن صنفي کارگري راهنمايان گردشگري اصفهان بر اساس تبصره ماده2 آيين نامه چگونگي تشکيل، حدود اختيارات و چگونگي عملکرد انجمنهاي صنفي و کانونهاي مربوطه موضوع ماده 131 قانون کار جمهوري اسلامي ايران، حرفه مورد اشتغال اعضاء بشرح زير مي باشد:

 

 

 

فصل دوم  شرايط عضويت و منابع مالي

 

ماده5- بنا به نظر سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان اصفهان عضویت کلیه راهنمایان واجد شرایط در انجمن صنفی توصیه می گردد.

 

 

 

ماده6- شرايط عضويت:

 

-6-1داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

 

-6-2متدين به يکي از اديان رسمي.

 

-6-3داشتن کارت راهنما از سازمان ایرانگردی و جهانگردی. (به صدور دو نوع کارت برای اعضای اصلی و افتخاری بیانجامد)

 

-6-4قبول و اجرای قوانین و ضوابط اساس نامه انجمن صنفی.

 

-6-5اقامت در حوزه انجمن صنفي.

 

-6-6نداشتن پيشينه کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.

 

-6-7تمدید کارت راهنمایان با تقاضای انجمن به سازمان گردشگری انجام پذیرد.

 

تبصره1- هر يک از اعضاء که شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد پس از شش ماه از انجمن صنفي مستعفي شناخته مي شود.

 

تبصره2- تعيين ضوابط عضويت در انجمن صنفي از اختيارات مجمع عمومي بوده و هيئت مديره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومي ملزم به پذيرش عضويت متقاضيان واجد شرایط ماده 6 مي باشد. چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان تقاضاي عضويت آنان از سوي هيئت مديره پذيرفته نگردد متقاضي مي تواند اعتراض خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح و تصميمات مجمع در اين مورد قطعي و لازم الاجرا است.

 

راهنما به کسی اتلاق می شود که دارای اصل گواهینامه پایان دوره ی راهنمای گردشگری معتبر از سازمان، ارگان یا وزارت خانه های مرتبط با امور گردشگری در یکی از رشته های تاریخی، فرهنگی، باستان شناسی، موزه ورزشی، طبیعت گردی، کوه نوردی، غارنوردی، کویرنوردی، صخره نوردی، یخ نوردی، دریانوردی، ورزشی، رفتینگ، غواصی، شکار، پرنده نگری، بلد محلی، راهنمای گردشگری سلامت، صنعتی، کشاورزی، شکار، کودک و نوجوان، روستایی و عشایری، دوچرخه سواری، ژئوتوریسم، نجوم، آفرود و اتومبیلرانی، موتورسیکلت سواری و پرواز رشته های هنری ، مذهبی، حیات وحش یا هر رشته دیگری که در آینده به عنوان راهنمای گردشگری ترتیب داده شود، باشد.

 

 

 

ماده7  شرايط تعليق از عضويت يا سلب عضويت از اعضاء:

 

-7-1آراء صادره از دادگاه قضايي درباره محروميت از حقوق اجتماعي عضو.

 

-7-2تغيير شغل به نحوي که مغاير اهداف اين اساسنامه باشد.

 

-7-3عدم پرداخت حق عضويت با توجه به ماده 10 اين اساسنامه و به مدت حداکثر يک سال.

 

-7-4عدم رعايت مفاد اساسنامه و عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان ایرانگردی و جهانگردی.

 

-7-5مرتکب شدن تخلف بر حسب تشخیص سازمان ایرانگردی و جهانگردی و همچنین هیئت های بازرسی.

 

7-6 طبق صورتجلسه مجمع عادی عمومی و فوق العائه مورخ 16 اسفند ماه 1400 مقرر گردید از این پس با پرداخت ورودیه انجمن صنفی ، راهنما همزمان به عضویت تشکل حرفه ای نیز پذیرفته خواهد شد .

 

ماده8  منابع مالي انجمن صنفي عبارتست از:

 

-8-1وروديه براي هر عضو  معادل نصف میانگین دستمزد یک روز راهنمایان طبیعتگردی و فرهنگی تعیین گردید که در ابتدای هر سال توسط هیات مدیره اعلام میگردد لازم به ذکر است این مبلغ فقط براي يک بار دريافت مي گردد.

 

 

 

-8-2حق عضويت سالانه معادل یک چهارم میانگین دستمزد یک روز راهنمایان طبیعتگردی و فرهنگی میباشد که هر ساله توسط هیات مدیره اعلام میگردد است.

 

-8-3کمک هاي مالي داوطلبانه اعضاء در حد توانايي و اختيار آنها.

 

تبصره1- دريافت و جمع آوري هرگونه کمک، وروديه، حق عضويت و درصد درآمد به موجب قبض هاي شماره داري صورت گيرد که به امضاء رييس هيئت مديره يا دبير و خزانه دار انجمن صنفي رسيده باشد.

 

تبصره2- هیئت مدیره انجمن صنفی نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید.

 

تبصره3-هریک از اعضا که حق عضویت سالیانه خود را با تاخیر و در شش ماهه دوم سال مالی پرداخت نمایند معادل ده درصد کل حق عضویت مربوط به آن سال جریمه می شوند.

 

اصلاح مبلغ حق ورودیه برای اعضای جدید: مجمع عمومی به هیات مدیره  انجمن تفویض اختیار نمود تا مبلغ حق ورودیه را برای اعضای جدید در هر سال معادل ده درصد افزایش دهد.

 

 

 

فصل سوم  ارکان انجمن صنفي

 

ماده9 - ارکان انجمن صنفي عبارتست از:

 

1-مجمع عمومي    2-هيئت مديره    3-بازرسان

 

 

 

ماده10- مجمع عمومي عالي ترين رکن انجمن صنفي است، که از اجتماع اعضاي حقيقي تشکيل مي شود و داراي دو نوع اجلاس است:

 

 1-مجمع عمومي عادي    2-مجمع عمومي فوق العاده

 

 

 

ماده11- مجمع عمومي عادي: جلسات مجمع عمومي با حضور نصف بعلاوه يک اعضاء رسميت خواهد داشت و در صورتي که اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل يک سوم اعضا رسميت مي يابد.

 

تبصره1- تصميمات مجمع عمومي عادي درمرحله اول باآراء حداقل نصف بعلاوه يک افراد حاضر معتبر خواهد بود. نصاب لازم براي تصميم گیری در مجمع عمومي مرحله دوم اکثريت نصبي آراء حاضران مي باشد.

 

تبصره2- در صورت استکناف هيئت مديره از دعوت مجمع عمومي،بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند. همچنين در صورت خودداري بازرسان از دعوت مجمع عمومي ( حداکثر دو ماه پس از پايان مهلت هيئت مديره ) يک سوم از اعضا ميتوانند نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند.

 

تبصره3- آئین نامه انتخاباتی مبنی بر اعلام اسامی کاندیداها تا 10 روز قبل از انتخابات می بایست به اساسنامه الحاق گردد.

 

 

 

ماده12- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد..

 

 

 

1-رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيئت مديره و بازرسان

 

2-بررسي و تصويب تراز مالي انجمن صنفي

 

3-انتخاب اعضاء هيت مديره و بازرسان

 

4-کلیه آگهی های انجمن از طریق روزنامه کار و کارگر یا یکی از روزنامه های محلی استان اصفهان منتشر می شود.

 

5-تعيين خط مشي انجمن صنفي.

 

6-تصميم گيري در مورد همکاري و يا ائتلاف با سايرتشکلهاي کارگري و کارفرمايي.

 

7-شور و اخذ تصميم در مورد کليه مسائلي که در دستور جلسه مجمع قرار دارد مشروط به آنکه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد.

 

 

 

ماده13- مجمع عمومي فوق العاده- بنا به دعوت هيئت مديره يا بازرسان و يا به تقاضاي کتبي حداقل نیمی از اعضاء تشکيل مي شود واختيارات آن به شرح زيراست:

 

1- تغيير و اصلاح اساسنامه.

 

2-عزل انفرادي يا جمعي اعضاء هيئت مديره و يا بازرسان.

 

3-تعيين و تصويب ميزان وروديه و حق عضويت ماهيانه اعضاء.

 

 

 

ماده14- جلسات مجمع عمومي فوق العاده باحضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداکثر سه چهارم آراء حاضرين نافذ خواهد بود.

 

تبصره– چنانچه مجمع عمومي فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نیاورد بار دوم به فاصله 15 روز باحضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسميت می یابد و تصميمات آن با اکثريت سه چهارم آراء حاضرين نافذ و معتبر خواهد بود.

 

 

 

ماده15– هيئت مديره و بازرسان مي توانند در مواقع ضروري مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت نمايند.

 

تبصره  فاصله بين تاريخ انتشارآگهي دعوت باید در روزنامه کثيرالانتشار معين شده ودر اساسنامه درج شود.

 

 

 

ماده16- اخذ راي در مجامع عمومي علني است به جز مواردي که در اساسنامه پيش بيني شده و يا نسبت به آن در مجمع عمومی اخذ تصمیم به عمل می آید.

 

 

 

ماده17- حق راي در مجامع عمومي غير قابل انتقال به ديگري است.

 

 

 

ماده18- انتخاب هيئت مديره و بازرسان انجمن صنفي با راي کتبي و مخفي بايد صورت گيرد.

 

 تبصره– هيچ عضوي نمي تواند بيش از يک نفر به مجمع معرفي نمايد و هيچ نماينده اي نمي تواند نمايندگي بيش از يک عضو را دارا باشد.

 

 

 

ماده19- ترتیب تشکیل و اداره جلسات عمومی مجمع عمومی:

 

 

 

1-مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضا حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می شود. در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره ریاست جلسه به عهده مسن ترین عضو هیئت مدیره خواهد بود.

 

2-هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیئت رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می باشد.

 

3-از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضاء هیئت رئیسه مجمع خواهد رسید.

 

4-کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخ اساسنامه تصویبی و تایید صحت انتخابات باید به امضاء هیئت رئیسه و یا در صورت نیاز هیئت نظارت برسد.

 

5-مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین یا غایبین نافذ خواهد بود.

 

 

 

ماده20- هیئت مدیره مسئول اداره امور انجمن صنفی و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد. تعداد اعضاء هیئت مدیره 5 نفر و تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 3 نفر می باشد که برای مدت 3 سال از بین انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصره: تا تعیین هیئت مدیره جدید کلیه مسئولیت ها بر عهده اعضای هیئت مدیره قبلی خواهد بود.

 

 

 

ماده21- اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نایب رئیس، و یک نفر خزانه دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضاء صورتجلسه ای، اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضا و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسایی به وزارت کار و امور اجتماعی ارائه می نماید.

 

تبصره1- هیئت مدیره می تواند یک نفر را به عنوان دبیر از بین اعضاء یا خارج از اعضا انتخاب و قسمتی از وظایف خود را به وی تفویض نماید.

 

تبصره2- در صورتی که دبیر انجمن صنفی از اعضاء هیئت مدیره نباشد می تواند در جلسات بدون حق رای شرکت نماید.

 

تبصره3- هیچکس نمی تواند در بیش از یک انجمن صنفی عضو هیئت مدیره بازرسان باشد.

 

 

 

ماده22- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

 

تبصره1- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضا اصلی هیئت مدیره گردد موجب استعفا از سمت عضویت در هیئت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.

 

تبصره2- تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر برعهده رئیس هیئت مدیره می باشد.

 

 

 

ماده23- هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس ا ز دریافت گواهی ثبت انجمن صنفی از وزات کار امور اجتماعی، حسابی به نام انجمن صنفی و با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار در یکی از بانک های کشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانکی مزبور واریز نماید.

 

 

 

ماده24– رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خرانه دار مشترکا صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارک مالی و کلا مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان است.

 

تبصره– کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر و مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیئت مدبره رسیده باشد، با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجن صنفی معتبر خواهد بود.

 

 

 

ماده25- در صورت استعفاء، فوت و یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضا هیئت مدیره به جای آنان اعضاء علی البدل با توجه به تقدم آراء جایگزین عضو مزبور خواهند شد.

 

 

 

ماده26– هیئت مدیره انجمن صنفی مکلف است دست کم سه ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نماید.

 

تبصره– چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند انحلال انجمن صنفی را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط اعلام نمایند.

 

 

 

ماده27- وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

 

 1- اجرای کلیه ضوابط، قوانین و بخشنامه های این اساس نامه و شورای ایرانگردی و جهانگردی.

 

 2-اجرای مصوبات مجمع عمومی.

 

 3-حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء.

 

 4-ایجاد امکانات برای آموزش مستمر به منظور ارتقاء سطح دانش اعضاء.

 

 5-ایجاد ارتباط با کلیه موسسات و دست اندرکاران جهانگردی به وسیله وسایل ارتباطی.

 

 6-تشکیل شرکت تعاونی و امکانات رفاهی برای اعضاء.

 

 7-اقدام به تاسیس صندوق ذخیره راهنمایان.

 

 8- تعیین حق الزحمه راهنمایان.

 

 9-تعیین شرح وظایف راهنمایان.

 

 10-برنامه ریزی جهت معرفی راهنما به متقاضی.

 

 11-تهیه کارت شناسایی با آرم مخصوص در خصوص عضویت در انجمن.

 

 12-ارایه گزارش به سازمان گردشگری درخصوص جلوگیری از راهنمایان غیرمجاز یا متخلف.

 

 13-انجام کارورزی مبتدیان (راهنمایان جدید).

 

 14- تقسیم کار بین افراد به صورت اصولی و عادلانه با هماهنگی انجمن صنفی راهنمایان.

 

 15- تشکیل کمیته آموزش.

 

 16-تهیه بروشور، نقشه، کارت پستال، اسلاید، فیلم، CD، پس از کسب مجوز از سازمان ایرانگردی و جهانگردی.

 

 17- رفع مشکلات توریست ها با ارجاع به سازمان های ذی صلاح مربوطه

 

 18-ایجاد ارتباطات بین المللی.

 

 19- تهیه نمادهای شهر اصفهان و نمادهای انجمن صنفی گردشگری جهت استفاده در مراسم و نمایشگاه ها.

 

 20-ایجاد دفاتر و مراکز اطلاع رسانی در محل های مورد نیاز شهر اصفهان پس از تایید سازمان ایرانگردی و جهانگردی.

 

 21-همکاری همه جانبه ا سازمان ایرانگردی و جهانگردی.

 

 22-تشکیل کلاس های آموزشی برای آموزش کمک های اولیه به راهنمایان و تهیه ملزومات مورد استفاده و برگزاری دوره راهنمایان جهانگردی جدید بر اساس ضوابط سازمان ایرانگردی و جهانگردی.

 

 23-تهیه لباس و پوشش مناسب برای مراسم مخصوص.

 

 24-تهیه وسایل ارتباطی برای ایجاد ارتباط بین راهنمایان و دفاتر مجمع.

 

 25-اقدام به تمدید کارت های عضویت راهنمایان در چهارچوب ضوابط انجمن صنفی.

 

 26-تهیه مجوزهای مورد نیاز راهنمایان.

 

 27-همکاری با کاروان های زیارتی، سیاحتی در موارد لزوم.

 

 28-برنامه ریزی برای کار راهنمایان (شیفت بندی).

 

 29- همکاری با موسسات مشابه توریستی و فرهنگی که مرتبط با گردشگری می باشند.

 

 30-حضور در مراجع به نمابندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنها.

 

 31-انعقاد قراردادهای دسته جمعی به نمایندگی از اعضا با سایر تشکل های توریستی و غیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین آیین نامه و اساسنامه انجمن های صنفی.

 

 32-استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری و درخواست از سازمان ایرانگردی و جهانگردی جهت لغو کارت راهنمایان متخلف.

 

 33-دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه

 

 34-تهیه و گزارش سالیانه به مجمع عمومی

 

 35-افتتاح و یا بستن حساب در بانک ها.

 

 36- خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول مشروط بر اینکه به منظور جلب نفع نباشد.

 

 37-تدوین آیین نامه های داخلی

 

 38-تعیین میزان حق عضویت اعضاء بر اساس جدول تعیین شده از طرف مجمع عمومی

 

 39-اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی 15 روز قبل از انعقاد جلسه یه وزارت کار و امور اجتماعی

 

 40-تشکیل هیئت جهانگردی

 

 41-تشکیل هیئت آموزشی فرهنگی

 

 42-تشکیل هیئت حقوقی

 

 43-تشکیل هیئت حل اختلاف

 

 44-تشکیل هیئت بررسی و تدوین آیین نامه ها

 

 45-تشکیل هیئت آمار و اطلاعات.

 

 46-تشکیل هیئت رفاهی

 

 47-تشکیل هیئت تدارکات و پشتیبانی

 

 48-تشکیل هیئت بازرسی برای نظارت دقیق بر کار راهنمایان

 

 49-اقدام لازم جهت بیمه نمودن اعضاء و بازنشستگی آنها.

 

 50-رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات اعضاء

 

 51-تشکیل کمیته پژوهشی

 

 52-تشکیل کمیته روابط عمومی

 

 53-تشکیل کمیته تخصصی ترجمه

 

 54- تشکیل کمیته ارزشیابی راهنمایان

 

 55- تشکیل کمیته انفورماتیک

 

 56- تشکیل کمیته تبلیغات

 

 57-ایجاد روابط بین الملل

 

 58- عضویت سالیانه اعضا را هر سال باتوجه به نرخ تورم معادل ده درصد افزایش دهد.

 

 59- تشکیل کمیته بومگردی

 

 

 

ماده2۸- وظايف رئيس هيت مديره:

 

 1-اداره جلسات هيئت مديره

 

 2-دعوت اعضاء هيئت مديره به تشکيل منظم جلسات

 

 3-مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي

 

 4-ابلاغ تصميات مجمع عمومي وهيئت مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي جهت اجرا.

 

 5-انجام ساير مواردي که با توجه به اساسنامه به عهده رئيس قرار دارد.

 

 

 

ماده29- دبير انجمن رياست امور دبيرخانه را عهده دار بوده و مسئول تشکيلات اجرايي است و وظايف او به شرح زير ميباشد:

 

 1-استخدام يا بکار گماردن کارکنان اداري انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصويب هيئت مديره.

 

 2- انجام مکاتبات و نامه هاي اداري انجمن و نظارت بر حسن اجراي مقرارت داخلي انجمن صنفي.

 

 3-گشايش حساب جاري انجمن به اتفاق خزانه دار و رئيس هيئت مديره در يکي از بانک هاي مجاز و واريز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن.

 

 4-اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن صنفی.

 

 5-ثبت صورتجلسات هیئت مدیره در دفتر مربوطه

 

 6-حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی و اداری و دفتر مشخصات کامل اعضا انجمن صنفی

 

 7-تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضاء خود و رئیس هیئت مدیره و یا خزانه دار و مهر رسمی انجمن صنفی

 

 8-امضاء چک ها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصویب هیئت مدیره

 

 9-دبیر در دوره فترت مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداکثر در فاصله 6 ماه از پایان مدت اعتبار مسئولان انجمن به عمل نیاید، می باید به اتفاق بازرسان مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد.

 

 

 

ماده30– خزانه دار، مسول امور مالی انجمن صنفی است و امضا کلیه چک ها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر بوده و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد:

 

 1-اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد، صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای

 

 2-وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویت، دستمزدها و کمک های مالی در مقابل قبض رسید.

 

 3-تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی

 

 4-تهیه و تنظیم ترازنامه انجمن صنفی جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرسان

 

 5-رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداختها، توسط اعضای انجمن صنفی.

 

 6-نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی

 

 7-حفظ اموال منقول و غیر منقول، وجوه و اسناد مالی انجمن صنفی.

 

 8-پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب

 

 تبصره1– خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در اختیار آنان قراردهد.

 

 تبصره2– در صورت انقضا دوره هیئت مدیره، خزانه دار و رئیس هیئت مدیره یا دبیر موظف خواهند بود امور مالی انجمن صنفی را تا قطعیت انتخابات مجدد کماکان اداره نمایند.

 

 

 

ماده31– مجمع عمومي تعداد يک نفر به عنوان بازرس اصلي و يک نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب مي نمايد تا براساس وظايف خود عمل نمايند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

 

 

ماده32– وظايف واختيارات بازرس و يا بازرسان:

 

 1-نظارت و رسيدگي به دفاتر، اوراق و اسناد مالي و مراقبت در حسن جريان امور مالي انجمن صنفي

 

 2-رسيدگي و گواهي گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي

 

 3-رسيدگي به شکايت اعضاء و در صورت لزوم تهيه گزارش براي ارائه به هيئت مديره يا مجمع عمومي

 

 4-اقدام به دعوت و تشکيل مجمع عمومي در صورت لزوم بر طبق تبصره 2 ماده 13 اين اساسنامه

 

 5-تهيه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومي

 

 6-اعلام انحلال انجمن صنفي به وزارت کار و امور اجتماعي و سايرمراجع ذيربط، در صورتي که بر اساس تبصره ماده 28 اساسنامه، هيئت مديره اقدام به تجديد انتخابات ننموده باشد.

 

 

 

ماده33- شرايط انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان:

 

 1-داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

 

 2-نداشتن سابقه محکوميت کيفري که موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد.

 

 3- مشهور به حسن شهرت و امانتداري

 

 4-عضو انجمن صنفي باشد.

 

 5-متدين به يکي از اديان رسمي کشور

 

 6- داشتن کارت معتبر راهنما

 

 7-داشتن3سال سابقه کار فعال و حداقل 3 سال سابقه عضویت متوالی در انجمن صنفی منتهی به زمان کاندیداتوری

 

 8-داشتن سن حداقل25سال تمام

 

9- داشتن کارت راهنمای گردشگری صادره از اصفهان

 

 

 

ماده34- در اجرای ماده 18 آیین نامه انجمن های صنفی و به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره مبلغ 3.000 ریال معادل 5% حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل کار و سازمان های کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد.

 

 

 

فصل چهارم  انحلال و مقررات مربوط به آن

 

ماده35- مسئولان انجمن صنفي موظفند مدارک، دفاتر و اسناد مورد نياز وزارت کار و امور اجتماعي را در اختيارات وزارتخانه مذکور قرار دهند.

 

 

 

ماده36- در موارد زير انجمن صنفي منحل مي گردد:

 

 1-بر اساس تصميم متخذه در جلسه مجمع عمومي فوق العاده

 

 2-بر اساس راي صادره از طرف مراجع قضايي

 

 3-در صورت گذشت شش ماه از پايان مدت اعتبار هيئت مديره و عدم تجديد انتخابات آنان

 

 تبصره  در صورت اقدام هيئت مديره بازرسان و يا یک سوم اعضاء براي دعوت مجمع عمومي جهت تجديد انتخابات مهلت هاي مقرر در اين اساسنامه براي دعوت و تشکيل مجمع عمومي مربوط جزء ضرب الاجل مذکور در بند 3 ماده فوق منظور نخواهد شد.

 

 

 

ماده37- از تاريخ انحلال انجمن صنفي اختيارات مسئولان خاتمه يافته و هيئت تصفيه منتخب (که از بين مسئولان يا اعضا انتخاب ميشود ) امر تصفيه را به عهده مي گيرد. بازرس يا بازرسان انجمن پس از انحلال عنوان ناظر تصفيه را خواهند داشت. مدت ماموريت هيئت تصفيه از تاريخ انتخاب يکسال خواهد بود.

 

تبصره  در صورت عدم انتخاب عدم هيئت تصفيه وظيفه آن بر عهده رئيس هيئت مديره و بازرسان خواهد بود.

 

 

 

ماده38  انحلال انجمن صنفي موجب تضييع حق يا اسقاط تکليف دو طرف قرارداد پيمان هاي دسته جمعي منعقد شده قبلي نخواهد بود.

 

 

 

ماده39- در صورت انحلال انجمن صنفي کليه دارايي هاي آن با نظارت وزارت کار و امور اجتماعي به سازمان بهزیستی استان اصفهان تحويل خواهد شد.

 

 

 

ماده40- هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت وزارت کار قابل اجرا مي باشد.

 

 

 

ماده41- ساير مواردي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده تابع مقررات آيين نامه سازمان هاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار و امور اجتماعي و ديگر مقررات مربوطه خواهد بود.

 

 

 

اين اساسنامه در 41 ماده و 24 تبصره در تاريخ 25/8/1379 به تصويب مجمع عمومي رسيد.

 

 

 

راه اندازی سایت رسمی و دائمی انجمن پیشنهاد و با رای قاطع حاضرین به تصویب رسید. (صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 18-10-92)

 

 

 

همکاری و تاسیس کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان سراسر کشور (صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۸۸-۰۷-۰۲)

 

 

 

هیئت موسس:

 

  1. آقای حمید امامی
  2. آقای ذبیح الله ساکی
  3. آقای خسرو شهابی
  4. آقای مهدی بی ریا
  5. آقای مجید دانش مبرهن
  6. خانم نادره سیامکی
  7.  خانم سعیده بطلانی اصفهانی