کاربر مهمان خوش آمدید

توضیحات رویداد

 

توضیحات

اطلاعات رویداد

  • استاد مهندس مستأجران
  • ظرفیت 70
  • ظرفیت باقی مانده 39
  • قیمت برای اعضا 0
  • قیمت برای مهمانان 0
  • تاریخ شروع 777/07/25
  • تاریخ پایان 777/07/25
  • ساعت برگزاری کلاس 3 p.m.
  • تاریخ شروع ثبت نام 777/07/14
  • زمان پایان ثبت نام 1398/10/11 8:33 p.m.