کاربر مهمان خوش آمدید

توضیحات رویداد

 

توضیحات

اطلاعات رویداد

  • ندارد استاد
  • 70 ظرفیت
  • 24 ظرفیت باقی مانده
  • 300,000 ریال قیمت برای اعضا
  • 500,000 ریال قیمت برای مهمانان
  • 1403/03/24 تاریخ شروع
  • 1403/03/24 تاریخ پایان
  • 8 a.m. ساعت برگزاری کلاس
  • 1403/03/21 تاریخ شروع ثبت نام
  • 1403/03/23 midnight زمان پایان ثبت نام