کاربر مهمان خوش آمدید

توضیحات کلاس

 

توضیحات

نکاتی در ارتیاط با ترانسفر فرودگاهی توسط تورلیدر

اطلاعات کلاس

  • پژمان عزیزی استاد
  • 50 ظرفیت
  • 11 ظرفیت باقی مانده
  • 800,000 ریال قیمت برای اعضا
  • 1,500,000 ریال قیمت برای مهمانان
  • 1403/04/11 تاریخ شروع
  • 1403/04/11 تاریخ پایان
  • 6 p.m. ساعت برگزاری کلاس
  • 1403/03/17 تاریخ شروع ثبت نام
  • 1403/04/11 11:59 p.m. زمان پایان ثبت نام