انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Translations:

tarikh

  |  

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Members

Translations:

نام نام خانوادگی زبان راهنمای همراه شرح  
فرزانه ابوطالبیان fr فرهنگی 9138947275    
مریم احمدی en فرهنگی 9133005772    
محمدحسن احمدی en بومگردی 9377838607    
مهرانگیز اسماعیلی de فرهنگی 9133294592    
حامد اصفاء en فرهنگی 9131197764    
علیرضا افشارنژاد fr فرهنگی 9133259056    
محمد افضل آقایی en فرهنگی 9139170871    
زهرا اکبری en فرهنگی 9135949591    
مجید امین خواه de فرهنگی 9133000068    
سیمین انصاری de فرهنگی 9139139246    
نوشین انصاری fr فرهنگی 9133118000    
بهرام انواری de فرهنگی 9356824989    
بهاره آذری en فرهنگی 9133685893    
شعله آرزومند fr فرهنگی 9131054194    
احمد آقازمانی en بومگردی 09134336171    
عاطفه باطنی fr فرهنگی 9131030353    
منوچهر باقریان en فرهنگی 9131115402    
آیدا ژاکسی بائوا ru فرهنگی 9132862208    
علی بحرینی en فرهنگی 9134003359    
محمد  بدیعی de فرهنگی 9131162916    
مهسا برنجیان en فرهنگی 9132106483    
مصطفی بطلانی en فرهنگی 9133198670    
محمدرضا بکتاشیان de فرهنگی 9131119819    
محمد پاکنژاد en فرهنگی 9131660945    
پریدخت پروشانی نیا it فرهنگی 9132110149    
شراره پیکامیان fr فرهنگی 9131103706    
احسان تجدد en فرهنگی 9133147000    
مریم توکلی en فرهنگی 9133250896    
آزاده تولا en فرهنگی 09136836008    
منصوره ثانی en فرهنگی 9138177974    
رضا جادری en فرهنگی 9139032592    
سوما جویبار en فرهنگی 9139581882    
سیما جهاندیده en فرهنگی 9171775505    
مریم چیت ساز fr فرهنگی 9133192746    
مریم حاجیان en فرهنگی 9366203424    
آلا حبیبیان en فرهنگی 9353103090    
رضا حریرچی en فرهنگی 9133279713    
آناهیتا حسینی en فرهنگی 9166514995    
فاطمه حسینی fr فرهنگی 9132668089    
محسن حسینی بهارانچی fr فرهنگی 9131153219    
مصطفی حسینی لواسانی en فرهنگی 0912 792 0537    
سمانه حق پرستی de فرهنگی 9132051041    
سمیه حیدری en فرهنگی 9364823062    
امیرمسعود حیدری en فرهنگی 9188665675    
شیوا خانبانی fr فرهنگی 9139648372    
عباس خرمروز ar-en فرهنگی 9133114238    
منیر خورسندی en فرهنگی 9131270209    
نوید خوزستانی en بومگردی ۹۱۳۵۵۹۰۶۴۷    
لیلی دادرس fr فرهنگی 9131162765    
علیرضا دامادزاده en بومگردی 9133049056    
محمدحسن داوری en فرهنگی 9133094560    
افسانه دباغ fr فرهنگی 9132687398    
علی دباغ en فرهنگی 9136939491    
محمد دری en فرهنگی 09133093934    
سعید دهقانی en فرهنگی 9131703460    
فرحناز راستی en فرهنگی 9132002736    
یلدا راضی نیا tk فرهنگی 9383233073    
هانیه ربیعی en فرهنگی 9133266221    
حمیدرضا رحیمی en بومگردی 9136844551    
محمدداوود رحیمیان en بومگردی 9133021148    
هما رضاییان fr فرهنگی 9131883780    
مهدی رفیعی fr فرهنگی 9133276675    
محمد روحانی en بومگردی 09132385476    
مهران رهنما en بومگردی 9131702915    
سارا رئیسی es فرهنگی 9133291190    
هوشنگ زاهدی en فرهنگی 9131114870    
علی زرقانی en فرهنگی 9131156009    
لیلا زرگرالهی en فرهنگی 9371808488    
دریاناز زندی مشهدی en فرهنگی 9131344301    
شهلا زندیه fr فرهنگی 9133181713    
ذبیح الله ساکی تواندشتی en فرهنگی 9133108856    
محمد سجادی en بومگردی 9138647717    
محمد سجادی تبار en فرهنگی 09192990472    
غلامرضا سعادتمند de فرهنگی 9133045649    
محمدرضا سلطان الکتابی en بومگردی 9131019943    
حسن سلطان زاده it فرهنگی 9131158611 شادروان  
محمدرضا سلیمی fr فرهنگی 9133194137    
فروزان سه برادر en فرهنگی 9133070472    
محمدرضا سیاح it فرهنگی 9131120439    
ناهید سیامکی fr فرهنگی 9133146306    
محمدجعفر شاهسوندی en فرهنگی 9133131974    
الهام شرکت de فرهنگی 9134118270    
راضیه شریفی en فرهنگی 09132207793    
مریم شفیعی fr فرهنگی 9133266127    
روبرت شمیان en فرهنگی 09137995346    
آزاده شهبازیان en فرهنگی 9183321652    
رباب شیخعلیان ar فرهنگی 9133273070    
حجت الله صادق زاده نایینی en فرهنگی 9133110020    
مهدی صادقی de فرهنگی 9139038614    
سپیده صادقی en فرهنگی 09130399841    
شیرین صادقیان de-en-it فرهنگی 9136547244    
سوفیا صدری en بومگردی 9132652326    
الهه ضیایی en فرهنگی 9137891301    
معصومه طاهری fa بومگردی 9131090742    
ناهید طاهری en بومگردی 9395975843    
نسرین طاهری جبلی en فرهنگی 09136025519    
جمال الدین طباطبایی fr فرهنگی 9133163093    
منیژه عابدین fa فرهنگی 9137921699    
امین عدیلی en فرهنگی 9133156111    
پژمان عزیزی en فرهنگی 9133113469    
علیرضا عسکری en فرهنگی 9133138040    
احمد عقدایی en فرهنگی 9131074725    
مریم علی پور en فرهنگی 9309145264    
عباس علیجانیان en فرهنگی 9131192895    
محسن غیور it فرهنگی 9133330409    
نگین فاضل en بومگردی 09131027578    
مرضیه فرزانه en فرهنگی 9139124852    
کیوان فروزنده شهرکی en فرهنگی 9137152483    
نیلوفر فریدنی fr فرهنگی 9132940098    
الهام فلاحیان سیچانی en فرهنگی 9133033669    
فرانک فیروزی fr فرهنگی 9133021275    
سینا قاسمی en فرهنگی 9137402409    
فرشید قدیریان fr فرهنگی 9133033940    
احمد قضاوی en فرهنگی 9131161690    
زهرا کارکوب en بومگردی 9384544485    
عادله کاظم زادگان en فرهنگی 9138062176    
نجمه کاظمی en فرهنگی 9379325927    
آزاده کاظمی es فرهنگی 9133279626    
سیمین کاظمی en فرهنگی 09367146270    
مریم کاویانی fa فرهنگی 09130132135    
بهاره کربلایی اسدالله en فرهنگی 9368816387    
پروانه کربلایی اسدالله en فرهنگی 9351776347    
علی کریمی en فرهنگی 9390158849    
جواد کشتگر tk فرهنگی 9139157269    
مژگان کیانرسی fr فرهنگی 9133173361    
امین گلابدار en بومگردی 9131261359    
مهدی گلی am بومگردی 9389092777    
شهرزاد گلی fr فرهنگی 9133112491    
هاجر محمدشریفی en بومگردی 9362122380    
مژگان محمدی en فرهنگی 9132004387    
مولود محمدی en فرهنگی 09134110916    
حمید مردانی en فرهنگی 9135504513    
شیرین مسایلی it-fr فرهنگی 9131157814    
جواد مستغاثی en فرهنگی 9133276445    
مجتبی مطلبی کیا en فرهنگی 9134037008    
ثریا ملک fr فرهنگی 9138698870    
گلناز موسوی راد en فرهنگی 9131063133    
عادله مهدی خشویی en فرهنگی 9138997163    
هوشنگ مهرآیین de-en فرهنگی 9131151992    
امیر مهرنجات en فرهنگی 9132046898    
پریسا مهمکارخیراندیش fr فرهنگی 9133271147    
مونا مؤیدی es فرهنگی 9133077164    
محمد میرزاخانی en فرهنگی 9133121740    
مهدی ناظمی en فرهنگی 9133271273    
احسان نامدارپور en فرهنگی 9386044506    
هاجر نجاتی en فرهنگی 9363856056    
سعید نجیمی ورزنه en فرهنگی 9133188320    
مهناز نساجی fr فرهنگی 9133178312    
سپیده نصر en فرهنگی 9132267340    
مائده نصراللهی en فرهنگی 9162858547    
هاجر نصوجی es فرهنگی 9132260522    
محسن نفری en فرهنگی 9137409004    
مریم نکویی en فرهنگی 9133150916    
ضیاءالدین نوحی en فرهنگی 9133008986    
امیرحسین نوربخش en بومگردی 9131022097    
رسول نوروزیان en بومگردی 9132343771    
اسماء نیک اقبال en فرهنگی 9132759242    
مجیدرضا نیلی پور en فرهنگی 9133110911    
بهنوش والی en فرهنگی 9135476957    
فهیمه وطنی fr فرهنگی 9135688474    
مریم هداییان en-de فرهنگی 9131076838    
نگار هراتیان fr فرهنگی 9131295095    
آتوسا هماپور en فرهنگی 9131679785    
امیر همایونی en-es فرهنگی 9371462409    
منوچهر یحیی ابادی en فرهنگی 9131063436    
اعظم یزدانی en فرهنگی 09132670727    
مژگان یزدانی en فرهنگی 09364581988    
            13951106به روز شد
بدینوسیله اعلام میگردد: مسولیت اطمینان پیدا کردن از مجور کار معتبر از لیست
اعضای انجمن صنفی به عهده ی متقاضی استفاده از لیست میباشد و انجمن صنفی
هرگونه مسولیت در این مورد را از خود سلب مینماید     

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Translations:

ارتباط با هیات مدیره:

ایمیل و وبسایت

دبیر انجمن

09308557017

etga@iftga.ir

خزانه دار امجمن صنفی

09308557018

etga79@gmail.com

عضو اصلی انجمن صنفی

09308557019

etga79@yahoo.com

رییس انجمن صنفی

09308557020

etga.blogfa.com

نایب رییس انجمن صنفی

09308557021

 

 
کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری اصفهان می باشد   |   طراحی و اجرا  شرکت فرابرد
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)