کاربر مهمان خوش آمدید

توضیحات کلاس

 

توضیحات

فقط همکارانی می توانند از تخفیف استفاده نمایند که عضویت خود را تمدید نموده و تأیید شده باشند.

به دلیل محدودیت ظرفیت کلاسها از ورود افرادی متفرقه و بدون ثبت نام به جد خودداری خواهد شد.

لطفا هر گونه سوالی را از سرپرست کمیته آموزش(09133250896) بپرسید.

تاریخ کلاس دوشنبه 31م می باشد که به دلیل محدودیت در سایت 30م اعلام شده است.

اطلاعات رویداد

  • استاد دکتر مرتضی عباسی
  • ظرفیت 40
  • ظرفیت باقی مانده 23
  • قیمت برای اعضا 100000 ریال
  • قیمت برای مهمانان 300000 ریال
  • تاریخ شروع 1398/04/30
  • تاریخ پایان 1398/04/30
  • ساعت برگزاری کلاس 5 p.m.
  • تاریخ شروع ثبت نام 1398/04/19
  • زمان پایان ثبت نام 1398/05/01 12:59 p.m.