کاربر مهمان خوش آمدید

ثبت نام رویداد

 

رویداد اصول و مبانی تورگردانی (درون و برون مرزی)
مراحل ذیل را برای ثبت نام دنبال کنید

آیا از ثبت نام خود اطمینان دارید؟

اصول و مبانی تورگردانی (درون و برون مرزی)
100000 تومان
300000 تومان

لطفا اطلاعات اصلی خود را وارد کنید، بلیت ها برای همین اطلاعات صادر خواهد شد

پایان ثبت نام

با ثبت نام در رویداد یا کلاس شما ضمن مطالعه شرایط و ضوابط همه آنها را پذیرفته اید.