کاربر مهمان خوش آمدید

ثبت نام رویداد

 

رویداد شناخت اختلالات، آسیب شناسی و مدیریت روابط انسانی در تود های گردشگری
مراحل ذیل را برای ثبت نام دنبال کنید

آیا از ثبت نام خود اطمینان دارید؟

شناخت اختلالات، آسیب شناسی و مدیریت روابط انسانی در تود های گردشگری
100000 تومان
300000 تومان

لطفا اطلاعات اصلی خود را وارد کنید، بلیت ها برای همین اطلاعات صادر خواهد شد

پایان ثبت نام

با ثبت نام در رویداد یا کلاس شما ضمن مطالعه شرایط و ضوابط همه آنها را پذیرفته اید.