کاربر مهمان خوش آمدید

ثبت نام رویداد

 

رویداد جلسه پرسش و پاسخ پیرامون بیماری کویید۱۹ و گردشگری
مراحل ذیل را برای ثبت نام دنبال کنید

آیا از ثبت نام خود اطمینان دارید؟

جلسه پرسش و پاسخ پیرامون بیماری کویید۱۹ و گردشگری
10000 ریال
20000 ریال

لطفا اطلاعات اصلی خود را وارد کنید، بلیت ها برای همین اطلاعات صادر خواهد شد

پایان ثبت نام

با رفتن به مرحله بعد تأیید می کنم کلیه قوانین خرید و ثبت نام در این وب سایت را قبول می کنم.