کاربر مهمان خوش آمدید

ثبت نام رویداد

 

رویداد آشنایی با گیاهان اساطیری ایران و تاریخچه آنها (نام/افسانه ها/خواص)
مراحل ذیل را برای ثبت نام دنبال کنید

آیا از ثبت نام خود اطمینان دارید؟

آشنایی با گیاهان اساطیری ایران و تاریخچه آنها (نام/افسانه ها/خواص)
100000 ریال
300000 ریال

لطفا اطلاعات اصلی خود را وارد کنید، بلیت ها برای همین اطلاعات صادر خواهد شد

پایان ثبت نام

با رفتن به مرحله بعد تأیید می کنم کلیه قوانین خرید و ثبت نام در این وب سایت را قبول می کنم.