کاربر مهمان خوش آمدید

ثبت نام رویداد

 

رویداد تورهای تشریفاتی و نحوه برگزاری
مراحل ذیل را برای ثبت نام دنبال کنید

آیا از ثبت نام خود اطمینان دارید؟

تورهای تشریفاتی و نحوه برگزاری
100000 تومان
300000 تومان

لطفا اطلاعات اصلی خود را وارد کنید، بلیت ها برای همین اطلاعات صادر خواهد شد

پایان ثبت نام

با ثبت نام در رویداد یا کلاس شما ضمن مطالعه شرایط و ضوابط همه آنها را پذیرفته اید.