انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Translations:

tarikh

  |  

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Board

اعضای هیات مدیره و بازرسین منتخب انجمن صنفی کارگری راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی استان اصفهان در مجمع عمومی عادی مورخ 01/11/1394 به ترتیب رای شماری به قرار زیر است

نام

شمار رای

سمت

شیرین مسایلی

45 رای

رییس هیات مدیره

عباس خرم روز

45 رای

دبیر هیات مدیره

پژمان عزیزی

44 رای

خزانه دار هیات مدیره

مریم هداییان

42 رای

نایب رییس هیات مدیره

علی بحرینی

42 رای

عضو اصلی هیات مدیره

هانیه ربیعی

22 رای

عضو علی البدل1

محمدرضا بکتاشیان

20 رای

عضو علی البدل2

آزاده شهبازیان

16 رای

عضو علی البدل3

مجیدرضا نیلی پور

47 رای

بازرس اصلی

علیرضا عسکری

5 رای

بازرس علی البدل

 

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Translations:


کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی گردشگری اصفهان می باشد   |   طراحی و اجرا  شرکت فرابرد
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis
ارتباط با ما
دبير : ٩٣٠٨٥٥٧٠١٧ | etga@iftga.ir
خزانه دار: ٩٣٠٨٥٥٧٠١٨  | etga79@yahoo.com
عضو اصلی : ٩٣٠٨٥٥٧٠١٩ عضو اصلی | etga79@gmail.com
رييس : ٩٣٠٨٥٥٧٠٢٠  | etga.blogfa.com
نايب رييس : ٩٣٠٨٥٥٧٠٢١  | etga@iftga.ir

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)