انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Translations:

tarikh

  |  

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

تمدید عضویت اعضای پیشین

روش تمدید عضویت سالانه انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان سال ۱۳۹۶
 
تذکر: خواهشمندیم این دستورالعمل را با دقت مطالعه بفرمایید
در صورتی که تمام موارد(همه‌ی بندها) تمدید عضویت به شرح زیر کامل نشود، عضویت متقاضی احراز نمی‌گردد
 
-پر کردن فرم ثبت نام آنلاین موجود در سایت انجمن صنفیhttp://esfahantga.com/register
 
-عضویت در سایت کانون طبق دستور العمل موجود http://esfahantga.com/iftgasite
 
-اصل رسید بانکی پرداخت عضویت سالانه به مبلغ ۷۲۶.۰۰۰ریال با نوشتن نامتان و دلیل پرداخت روی رسید (تاکید: نامتان و دلیل پرداختتان را روی رسید بنویسید)
 
قابل پرداخت با همه کارتهای عضو شتاب، حتی‌المکان ار خودپردازهای تجارت پرداخت نمایید
 
توجه: عضویت سالانه تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱به مبلغ ۷۲۶.۰۰۰ریال می‌باشد، پس از تاریخ مذکور با جریمه ده درصد به مبلغ ۷۹۸.۶۰۰ ریال قابل پرداخت است
 
توجه: ورودیه، تنها یکبار برای احراز عضویت دریافت می‌شود به شرط اینکه عضویت سالانه هر سال پرداخت گردد، در غیر این‌صورت پس از گذشت بیش از یکسال و پرداخت نکردن عضویت سالانه، می‌بایستی دوباره ورودیه ۹۹۰.۰۰۰ریال نیز پرداخت گردد
 
در موقع واریز از روش «شناسه واریز» اقدام کنید
 
شناسه واریز: شماره کارت تورلیدری به همراه شماره تلفن موبایل وارد شود مثلا ۴۲۶۱۰۹۱۳۳۱۱۳۴۶۹
 
شماره کارت مجازی حساب جاری تجارت
5859-8370-0007-4217
به نام انجمن صنفی راهنمایان اصفهان
 
یا
 
به شماره حساب تجارت انجمن صنفی ۶۱۸۶۷۱۴۵۳ واریز نمایید و مطمئن شوید که متصدی بانک نام شما را در رسید پرداخت تایپ نماید
 
پس از پرداخت، (۳مرحله)
 
۱.همه‌ی شماره‌های روی رسید بانک (تاریخ، ساعت، مبلغ، پیگیری، ارجاع، شماره کارت مبدا، شماره دستگاه) را به ۰۹۳۰۸۵۵۷۰۱۸پیامک بزنید
 
سپس عکس رسیدها را
 
با نوشتن نامتان و دلیل پرداخت روی رسید (تاکید: نامتان و دلیل پرداختتان را روی رسید بنویسید)
 
۲. به هر دو ایمیل انجمن (تاکید: عنوان ایمیل را حتما بنویسید، نام و دلیل پرداخت)
etga79@yahoo.com
etga79@gmail.com
 
۳. و به تلگرام خزانه‌دار انجمن صنفی @pezhmanazizi بفرستید

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)


کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان می باشد
ارتباط با ما
دبير : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٧
خزانه دار: ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٨  
عضو اصلی : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٩ 
رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢٠ 
نايب رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢١
 etga.blogfa.com
etga@iftga.ir | etga79@yahoo.com | etga79@gmail.com

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)