انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Translations:

tarikh

  |  

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

مدرسان بین المللی فدراسیون راهنمایان گردشگری دنیا وارد اصفهان شدند.
مدرسان بین المللی فدراسیون راهنمایان گردشگری دنیا وارد اصفهان شدند.
دوره بین المللی هات (HOT) ویژه راهنمایان گردشگری کشور در اصفهان از تاریخ 22 لغایت 28 بهمن برگزارمی شود. در این دوره تکنیک و فنون راهنمایی و سرپرستی تورهای گردشگری مطابق با استاندارد های آموزشی دنیا به فراگیران آموزش داده می شود. مدرسان این دوره از سه کشور استرالیا، سنگاپور و یونان انتخاب شده است که از طرف فدراسیون جهانی برای این دوره به ایران اعزام شده اند. این گروه مدرسان تحت سرپرستی مدرس سنگاپوری این دوره را برگزار خواهند کرد. 
این بار دومین دوره برگزاری "هات" در ایران می باشد. نخستین دوره آن دوسال قبل در تهران برگزار شد و 25 نفر از راهنمایان در آن دوره شرکت کردند و مدرک بین المللی فدراسیون را اخذ نمودند. اکنون این دوره با حضور 36 راهنمایان گردشگری با سپری کردن مصاحبه اولیه و قبولی در آن در این دوره شرکت نمودند. "هتل جلفا" به عنوان حامی این دوره نیز میزبان این فراگیران خواهد بود. 
در دومین دوره 36 نفر از راهنمایان استان ها در مصاحبه اولیه قبول شدند و به اصفهان خواهند آمد. این دوره شامل دوره تئوری و عملی خواهد بود که در نهایت با گذراندن یک آزمون به فراگیران مدرک بین المللی اعطا خواهد شد. لازم به ذکر است که محل برگزاری این دوره در دانشگاه اصفهان می باشد.
امید است با برگزاری مستمر این دوره های بین المللی سطح کیفی و آگاهی راهنمایان گردشگری ایران به استاندارد بین المللی نزدیک شود.
 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)


کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان می باشد
ارتباط با ما
دبير : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٧
خزانه دار: ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٨  
عضو اصلی : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٩ 
رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢٠ 
نايب رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢١
 etga.blogfa.com
etga@iftga.ir | etga79@yahoo.com | etga79@gmail.com

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)