انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Translations:

tarikh

  |  

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

میزبانی اصفهان در نهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور

در مورخ سوم شهریور ماه سال جاری در محل هتل شیخ بهایی نشستی با حضور ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان، معاونت گردشگری و معاونت صنایع‌دستی سازمان، ریاست و نایب ریاست مجمع امور میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان و روسای انجمن‌های صنفی سراسر کشور برگزار گردید. در این جلسه با پیشنهاد ریاست محترم کانون و تصویب هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان و موافقت آن از سوی ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و مجمع امور میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان، میزبانی اصفهان در نهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور مصوب گردید.

سعید نجیمی

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)


کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان می باشد
ارتباط با ما
دبير : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٧
خزانه دار: ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٨  
عضو اصلی : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٩ 
رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢٠ 
نايب رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢١
 etga.blogfa.com
etga@iftga.ir | etga79@yahoo.com | etga79@gmail.com

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)