انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Translations:

tarikh

  |  

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انتساب دبیر برگزاری نهمین گردهمایی راهنمایان سراسر کشور

در مورخ ۷ دی‌ماه سال جاری در محل موزه شهید بهشتی تهران، نشستی با حضور روسای انجمن‌های صنفی سراسر کشور و هیئت رئیسه محترم کانون راهنمایان سراسر کشور برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم مریم هدائیان (نایب رییس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان) به‌عنوان دبیر برگزاری نهمین گردهمایی راهنمایان سراسر کشور به‌طور رسمی معرفی و حکم خویش را از جناب آقای آرش نورآقایی (رییس هیئت مدیره کانون) دریافت نمود.

برای ایشان در مسئولیت محوله آرزوی توفیق داریم.

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)


کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان می باشد
ارتباط با ما
دبير : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٧
خزانه دار: ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٨  
عضو اصلی : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٩ 
رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢٠ 
نايب رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢١
 etga.blogfa.com
etga@iftga.ir | etga79@yahoo.com | etga79@gmail.com

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)