انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

Translations:

tarikh

  |  

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

کمیته ی بومگردی

برچسب ها: کمیته بوم گردی ، انجمن صنفی راهنمایان استان اصفهان ، طبیعت گردی ، مهدی گلی ،تور های طبیعت گردی

کمیته بوم گردی انجمن صنفی راهنمایان استان اصفهان
با توجه به توسعه فعالیتهای بوم گردی در استان اصفهان و پیشرو بودن استان اصفهان در بوم گردی کشور انجمن صنفی راهنمایان استان اصفهان  با پیشنهاد راهنمایان بوم گردی ( طبیعت گردی ) انجمن و برای جلوگیری از ایجاد شکاف بین راهنمایان بوم گردی و فرهنگی و مشتق شدن این دو از هم تصمیم به تشکیل کمیته طبیعت گردی در دل انجمن صنفی راهنمایان نمود. این کمیته با رأی اکثریت مجمع عمومی در جلسه ی مجمع مورخ 1396/12/09 به اساسنامه انجمن صنفی اضافه گردید.
وظایف این کمیته بررسی و تلاش برای حل مشکلات راهنمایان بوم گردی ، معرفی راهنمایان بوم گردی به آژانسهای برگزار کننده تور های طبیعت گردی ، مشاوره به شرکتهای گردشگری برای بستن پکیج های طبیعت گردی و... میباشد.
هیات رییسه این کمیته که با رای گیری راهنمایان طبیعت گردی در خرداد ماه 94 انتخاب و مشغول فعالیت شدند.
1-  مهدی گلی راهنما و مدرس طبیعت گردی 
2-  علیرضا داماد زاده راهنمای طبیعت گردی و مدرس عکاسی طبیعت
3-  فرشید قدیریان راهنما و مربی کوهنوردی 
4-  زهرا کارکوب راهنمای طبیعت گردی وراهنمای کودک
5-  رسول نوروزیان راهنما و عکاس طبیعت
6-  افسانه جویبار راهنمای طبیعت گردی
7-  بهاره کربلایی راهنمای طبیعت گردی
از اقدامات انجام شده توسط این کمیته عضو گیری راهنمایان بوم گردی و کمک به راهنمایان جدید الورود برای حرفه ای شدن و نیز برگزاری جلسات متعدد با معونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و پلیس راه و پلیس امنیت اخلاقی در خصوص جلوگیری از تردد تورهای بدون راهنما و بدون مجوز میباشد
همچنین تنها تیم طبیعتگردی کشور که برای کنوانسیون جهانی راهنمایان در حال فعالیت و معرفی جاذبه و طراحی پکیج میباشد تیم طبیعتگردی اصفهان میباشد.
 
آخرین تغییرات در بهار 1397:
از آنجایی که مقرر گردید هر کمیته یک مسئول داشته و ایشان بر اساس نیاز خود به تشکیل کارگروهی جهت پیشبرد بهتر امور اقدام کنند، طبق مصوبه هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان آقای صادق اسماعیل خانیان به سمت مسئول کمیته بومگردی انجمن منصوب گردید که پس از دوره ی موقت با تأیید عملکرد و با همکاری همه ی اعضا این کمیته می توانند به همیاری خود در این سمت ادامه دهند.

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)


کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان می باشد
ارتباط با ما
دبير : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٧
خزانه دار: ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٨  
عضو اصلی : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠١٩ 
رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢٠ 
نايب رييس : ۰٩٣٠٨٥٥٧٠٢١
 etga.blogfa.com
etga@iftga.ir | etga79@yahoo.com | etga79@gmail.com

 

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)

انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان اصفهان (ٍETGA)